Corner Посебни анализи

Анализа на стандардите за работнички права и нивна примена во Република Северна Македонија 01 March 2019

Анализа на стандардите за работнички права и нивна примена во Република Северна Македонија

Analiza e standardeve të të drejtave të punëtorit dhe aplikimi i tyre në Republikën e Maqedonisë së Veriut

Analysis of workers’ rights standards and their application in the Republic of North Macedonia

Анализа на степенот на задоволство од механизмите за заштита на работничките права во Република Северна Македонија 01 March 2019

Анализа на степенот на задоволство од механизмите за заштита на работничките права во Република Северна Македонија

Analiza e shkallës së kënaqësisë nga mekanizmat për mbrojtjen e të drejtave të punëtorit në Republikën e Maqedonisë së Veriut

Analysis of the level of satisfaction with mechanisms safeguarding workers' rights in the Republic of North Macedonia

Анализа на трошоците за живот на семејствата на лицата до 26 години кои користат инвалидска количка во РМ 14 December 2017

Хелсиншкиот комитет за човекови права на Република Македонија во рамките на проектот ,„Поддршка од граѓанското општество кон политиките за социјална кохезија и различностите” поддржан од Британската амбасада во Македонија, подготви Анализа за трошоците за живот на семејствата на лицата до 26 години кои користат инвалидска количка 

Анализата ги содржи наодите добиени од истражувањето...

Анализа за трошоците за патронажен тим (дефектолог, логопед, физиотерапевт) 14 December 2017

Хелсиншкиот комитет за човекови права на Република Македонија во рамките на проектот ,„Поддршка од граѓанското општество кон политиките за социјална кохезија и различностите” поддржан од Британската амбасада во Македонија, подготви Анализа за трошоците за патронажен тим (дефектолог, логопед, физиотерапевт).

Анализата ги содржи наодите од истражувањето за потребите од креирање на патронажен...

Идентификувани и можни кривични дела сторени за време на насилството во Собранието на 27 април 2017 година 05 May 2017

Извештајот можете да го преземете на следниов линк   

Непосредно по изборот на претседател на Собранието на РМ од страна на парламентарното мнозинство, на 27 април 2017 година, околу 19 часот, организаторите и учесниците во протестот „За заедничка Македонија“ насилно влегоа во собраниската зграда. Видно од многубројните видео снимки, полициските службеници задолжени за чување...

Правата на бегалците: Национални и меѓународни стандарди наспроти состојбата на терен 16 January 2017

Анализата можете да ја преземете на следниов линк .  

Од крајот на 2014 година до денес во Република Македонија беше забележан досега невиден прилив на бегалци што транзитираат низ територијата на државата кон земјите членки на Европската Унија. Од почетокот на регистрацијата од страна на државата, во јуни 2015 година до крајот истата година се регистрирани 388.233 бегалци...

Twitter Facebook
Normal_banner-free-mk Normal_______________________ Normal_banner-lgbti Normal___________mk Normal_strategy_mk_photo