Corner Посебни анализи

Анализа на трошоците за живот на семејствата на лицата до 26 години кои користат инвалидска количка во РМ 14 December 2017

Хелсиншкиот комитет за човекови права на Република Македонија во рамките на проектот ,„Поддршка од граѓанското општество кон политиките за социјална кохезија и различностите” поддржан од Британската амбасада во Македонија, подготви Анализа за трошоците за живот на семејствата на лицата до 26 години кои користат инвалидска количка 

Анализата ги содржи наодите добиени од истражувањето...

Анализа за трошоците за патронажен тим (дефектолог, логопед, физиотерапевт) 14 December 2017

Хелсиншкиот комитет за човекови права на Република Македонија во рамките на проектот ,„Поддршка од граѓанското општество кон политиките за социјална кохезија и различностите” поддржан од Британската амбасада во Македонија, подготви Анализа за трошоците за патронажен тим (дефектолог, логопед, физиотерапевт).

Анализата ги содржи наодите од истражувањето за потребите од креирање на патронажен...

Идентификувани и можни кривични дела сторени за време на насилството во Собранието на 27 април 2017 година 05 May 2017

Извештајот можете да го преземете на следниов линк   

Непосредно по изборот на претседател на Собранието на РМ од страна на парламентарното мнозинство, на 27 април 2017 година, околу 19 часот, организаторите и учесниците во протестот „За заедничка Македонија“ насилно влегоа во собраниската зграда. Видно од многубројните видео снимки, полициските службеници задолжени за чување...

Правата на бегалците: Национални и меѓународни стандарди наспроти состојбата на терен 16 January 2017

Анализата можете да ја преземете на следниов линк .  

Од крајот на 2014 година до денес во Република Македонија беше забележан досега невиден прилив на бегалци што транзитираат низ територијата на државата кон земјите членки на Европската Унија. Од почетокот на регистрацијата од страна на државата, во јуни 2015 година до крајот истата година се регистрирани 388.233 бегалци...

Подобрување на заштитата на правата на бегалците и барателите на азил во Република Македонија 28 September 2016

Во овој документ е анализирана домашната законска регулатива и клучните елементи на системот за азил во Република Македонија, низ призмата на моменталната бегалска криза. Испитувајќи ја усогласеноста на домашните со меѓународните стандарди и постапувањата на државата при досега невидениот бран на бегалци, Анализата ги разработува следните теми: пристапот до територија и постапката за азил,...

Подобрување на заштитата на правата на обвинетите во Македонија 23 August 2016

Овој Документ за јавна политика има за цел да понуди решение за унапредување на системот на задолжителна одбрана со бранител и бранител по службена должност за сиромашните во Република Македонија, во рамките на програмата „Балканска мрежа на владеење на правото (БМВП)“. Препораките за политики од овој документ се однесуваат на неколку клучни теми што се предмет на истражување. Тие се:...

Twitter Facebook
Normal_banner-free-mk Normal_______________________ Normal_banner-lgbti Normal___________mk Normal_strategy_mk_photo