Corner Press release

Дали знаеше? 20 July 2018

Во рамките на проектот „Жените имаат права" ја започнуваме кампањата Дали знаеше дека? чија цел е да ги информира жените и девојките за нивните права загарантирани со Конвенцијата за елиминација на сите форми на дискриминација врз жената и со националната правна рамка. Проектот „Жените имаат права!" e во рамките на регионалната програма на UN Women „Спроведување на норми, промена на ставови”, финансирана од Европската Унија. 

Twitter Facebook
Normal_banner-free-en Normal___________ang Normal_banner-lgbti Normal_banner-ws-en Normal_banner-program-en