Corner Kumtesa

Инфографик за состојбата со работничките права во текстилната индустрија 11 Qershor 2018


Хелсиншкиот комитет за човекови права на Република Македонија со поддршка на Фондацијата Отворено општество - Македонија го спроведува проектот „Правно зајакнување на текстилните работнички за самозастапување“. Една од активностите во рамките на овој проект е издавање на инфографици кои имаат за цел да се информира јавноста за состојбата со работничките права во текстилната индустрија, пријавени случаи на прекршувања на работнички права, број на опфатени работници со параправната помош, вид и број на обезбедени услуги, број и вид на поведени постапки пред надлежните органи  и утврдени прекршувања. Првиот инфографик за 2018 година се однесува на периодот февруари - април 2018.  Инфографикот можете да го преземете на следниов линк. 

Twitter Facebook
Normal_banner-free-sq Normal___________alb Normal_banner-lgbti Normal_banner-ws-sq Normal_screenshot_2017-10-24_13.29.57