Corner Kumtesa

Коментари на предлогот на Законот за изменување и дополнување на Законот за судовите 13 Shkurt 2018

Хелсиншкиот комитет за човекови права на Република Македонија, Македонското здружение на млади правници, Институтот за човекови права, Коалицијата Сите за правично судење и Центарот за правни истражувања и анализи заеднички подготвија коментари на предлогот на Законот за изменување и дополнување на Законот за судовите. Коментарите беа поставени во законскиот рок на Единствениот национален регистар на прописи на Република Македонија (ЕНЕР). Коментарите се достапни овде.

Twitter Facebook
Normal_banner-free-sq Normal___________alb Normal_banner-lgbti Normal_banner-ws-sq Normal_screenshot_2017-10-24_13.29.57