Corner Соопштенија

Светски ден на лицата со Даунов синдром 21 Март 2017

На 21 Март се одбележува Светскиот ден на лицата со Даунов синдром кој придонесува за подигнување на свеста во општеството за овие лица и нивните исклучителни потенцијали. Ова е симболично одбран датум поради трите копии на 21-от хромозом  (трисомија) што се присутни во клетките на лицата со оваа состојба.

Хелсиншкиот комитет за човекови права потенцира дека од особена важност е на овие лица да им се даде можност и простор за развој на нивните способности и нивно целосно вклучување во општеството. Лицата со Даунов синдром се способни да учат во редовните училишта, да постигнуваат различни успеси, да бидат креативни и да бидат вклучени на пазарот на труд. Интелектуалниот напредок кај децата со Даунов синдром е многу различен и при раѓањето не можат да се предвидат способностите кои ќе ги носи една индивидуа. Идентификацијата на најдобрата метода на учење започнува многу брзо после раѓањето преку програмите на рана интервенција.Бидејќи децата со овој синдром имаат многу различни таленти и способности, нивниот успех на училиште исто така, може многу да се разликува, со што се истакнува потребата за индивидуална евалуација на децата. Напредокот е особено забележителен доколку децата со Даунов синдром посетуваат редовни градинки и редовни училишта, бидејќи на тој начин ги примаат работните, социјалните, културолошките и други навики од своите соученици. Од овие причини, особено е важно општеството да овозможи инклузивно образование, кое вклучува флексибилна и индивидуализирана поддршка на овие деца, преку распознавање на нивните различни посебни потреби и способности.

Особено е важно да се потенцира и дека нашата законска рамка не ги препознава граничните случаи во кои припаѓаат дел од овие лица.[1] Иако на овој начин нашиот закон ги изедначува овие лица со лицата со типичен развој, сепак законското решение не ги прави еднакви на пазарот на трудот со лицата со типичен развој. Оттука, за овие лица нема финансиска поддршка од државата, не важат даночни олеснувања и со еден збор немаат никакви бенефиции како лицата со посебни потреби. Неопходна е законска измена во насока на препознавање на граничните случаи со предвидување на одредени бенефиции и поддршка за овие лица.

·  Дауновиот синдром или трисомија 21, е хромозомско нарушување предизвикано од екстра генерички материјал во 21 хромозом. Откриен е во 1866 година од лекарот Џон Ленгдон Даун кој работел со лица со интелектуални пореметувања. Тој забележал дека дел од неговите пациенти биле толку слични, што лесно можело да се претпостави дека се деца од исти родители. Тој забележал дека овие лица поседуваат широко, сплеснато лице, дебел јазик, мал нос и мали уши. Подоцна ова генетско хромозомско пореметување е наречено Даунов синдром, а негова причина се одредени модификации во клеточната делба пред оплодувањето. Дауновиот синдром ги зафаќа подеднакво сите популации и раси, а според некои истражувања мажите се за нијанса позасегнати од жените.


[1] Колумна на Александар Матовски – Цако ,  лице со Даунов синдром, кое е граничен случај. 

Twitter Facebook
Normal_banner-free-mk Normal_______________________ Normal_banner-lgbti Normal___________mk Normal_strategy_mk_photo