Corner Kumtesa

Успешна апликација до Судот во Стразбур 28 Nёntor 2010

Во денешната пресуда на Судскиот Совет во случајот Василкоски и други против Република Македонија, а по апликација подготвена и поднесена од страна  на Хелсиншкиот Комитет за човекови права (жалба бр. 28169/08), Европскиот Суд за човекови права на одржаната јавна седница утврдил Повреда на Член 5 ст.3 (право на слобода и сигурност) од Европската Конвенција за човекови права.

Овој случај се однесува на жалба од 38 апликанти, обвинети за злоупотреба на службена должност при работа на наплатните рампи за патарина, а во однос на повреда на правото на слобода и сигурност поради несоодветни и недоволно образложени причини за определување на мерката притвор за апликантите.  

Пресудата можете да ја превземете на следниов линк .


Twitter Facebook
Normal_banner-free-sq Normal___________alb Normal_banner-lgbti Normal_banner-ws-sq Normal_screenshot_2017-10-24_13.29.57