Corner Посебни анализи

Анализа на трошоците за живот на семејствата на лицата до 26 години кои користат инвалидска количка во РМ 14 Декември 2017

Хелсиншкиот комитет за човекови права на Република Македонија во рамките на проектот ,„Поддршка од граѓанското општество кон политиките за социјална кохезија и различностите” поддржан од Британската амбасада во Македонија, подготви Анализа за трошоците за живот на семејствата на лицата до 26 години кои користат инвалидска количка 

Анализата ги содржи наодите добиени од истражувањето спроведено со родители на лица до 26 години кои користат инвалидска количка, а кои се однесуваат на трошоците за живот на овие семејства и ги проценува нивните приходи. Крајната цел на анализата е да го евалуира постојниот модел на државна поддршка на потребите на оваа категорија лица и да креира објективни препораки базирани врз докази што можат да бидат искористени при креирањето на јавната политика во оваа сфера.

Twitter Facebook
Normal_banner-free-mk Normal_______________________ Normal_banner-lgbti Normal___________mk Normal_strategy_mk_photo